Behandling

 

Att gå på healingbehandling hos mig blir väldigt individuellt beroende på vad man vill ha healing för.

Vi börjar med ett lite längre samtal och kommer fram till om vi skall jobba med det fysiska eller mentala eller en kombination av dessa saker.

 

Efter första behandlingen återkopplar vi efter några dagar och bestämmer hur fortsättningen skall se ut.